Boodschap van berg Ararat doorgegeven aan Jos Van Geel

 

In oktober tijdens het bezoek van Judith Moore, is Jos Van Geel op ons pad gekomen.

Deze bijzondere man heeft de gave contact te leggen met de wezenheden van bergen. 

Toen er een groep lichtwerkers naar Turkije trokken om energetisch werk te verrichten aan de berg Ararat kreeg Jos van deze bijzondere berg een boodschap.

Jos wilde deze graag delen ...

 

Boodschap van de berg Ararat, Turkije

Zaterdag 19 oktober 2013

Via Jos Van Geel

 

Je spreekt met het orgaan dat spreekt voor de bergketen van Ararat.

Beste Jos, dit is een boodschap van hoop voor de wereld, een boodschap die ik als vulkanische berg en drager van de ontsluiting van mannelijke en vrouwelijke energie vorm wil geven in het zicht van het verdere pad naar harmonie en éénwording voor deze wereld.

Het is van groot belang om via verschillende communicatiekanalen de boodschap te brengen en te verspreiden van onze terugkerende hoop naar eenwording met al het geschapene. Daarom wil ik jullie zeggen, in de liefde voor wat onze schepper en creator bedoelde te laten ontstaan, na de chaosperiode van oorlogen, conflicten, droefheid en somberheid, terug te keren naar waar we uit ontstaan zijn : de liefde in volledige eenheid met al wat geschapen is, de kracht om opnieuw doorheen de sluier te gaan en ons één te voelen met alles wat ons omringt, alles wat is en ook in onszelf is.

Alles is in ons en vraagt om bevrijding, ontmanteling van de ego’s en wortelen waarin we eigenlijk voor kozen, de terugkeer van het vrouwelijke in evenwicht gebracht met het mannelijke.

Dit is wat nu kan gebeuren, wat nu verwacht wordt te gebeuren, wat zich toont aan wie het wil horen en voelen, zien en ruiken, al onze zintuigen worden aangesproken om zich te mobiliseren voor de nieuwe wereld die daagt aan de horizon.

Beste Jos, apu van België, verbindt je kracht om met ons te spreken in dit moment en breng je woorden over naar de kanalen die je bereikt met het doel eerbied, respect, alomtegenwoordige liefde en eenheid te zijn en te worden.

In deze woorden van herstel van onze oude waarden en belofte van een hoopvolle wereld wordt de waarheid opnieuw getoond aan wie ze wil zien, horen, voelen of ruiken.

De tijd is aangebroken om te herstellen van onze opgelopen deuken die nodig waren voor ons pad en ons te hernieuwen met de adem die in elk van ons leeft en overleeft.

Dit is waar we nu voor staan en wat er kan gebeuren op weg naar een nieuwe aarde.

 

Beste gezanten van het licht, breng deze boodschap over aan wie met je meetrilt en dezelfde hunkering ervaart.

In liefde voor jullie kracht om telkens opnieuw te kiezen voor het licht en de liefde in ons.

Dit is de berg Ararat, ontsluiter van mannelijke en vrouwelijke harmonie.

Dank je Jos voor je oren en je woorden via je hart.

Jos : Dank je in verbinding met je boodschap.

Laat ze horen Jos!

 

 

Terug naar channelingen