Chanelling Lord Metatron via Walter 5 januari 2015

 

Gegroet Geliefden!

 

Mijn naam is Metatron. Ik ben de afgevaardigde van vele werelden, en met name, heb ik als hoofdfunctie de voorbereider te zijn van eindfases, en het opstarten van Het Nieuwe Begin.

En, ik heb jullie allen begeleid, in de afronding van de vorige fase, en het is niet zonder turbulentie verlopen, doch jullie hebben dit allemaal één voor één er goed van afgebracht.

 

Dit is jullie eigen prestatie, en de opstart in jullie telling van 2013, van de Nieuwe Cyclus, is het zo dat wij natuurlijk, als begeleidende vormen onophoudelijk blijven ondersteunen, begeleiden en alert houden voor al datgene wat in de Nieuwe Fase aan de orde is, in verhouding tot jullie eigen keuze, voor deze incarnatie, en het groeiproces, het bewustwordingsproces en het ervaringsproces wat hieraan verbonden is voor jullie elk, specifiek.

 

Jullie dienen goed te beseffen dat wij als begeleiders, de perfecte kennis hebben, maar dat wij jullie enkel, via signalen bewust kunnen maken om de correcte keuzes te kunnen neerzetten. Jullie zijn de uniekheid van een ziel aspect IN een FYSIEKE vorm, geïncarneerd te zijn. Wij hebben dat niet. Daarom is het aan jullie, als grote enorm grote mogelijkheid aan potentie om alle aspecten die behoren tot uit de keuzebepalingen van de zielen groepen in manifestatie te leren neerzetten. En in heel dit gebeuren zien wij de belangrijkheid van de verduidelijking van het begrip EENHEIDSBEWUSTZIJN. Elk van jullie zonder uitzondering heeft haar of zijn bewustzijn. En dit heeft niets te maken met mentale intelligentie. Jullie eigen bewustzijn is jullie groeiproces, in functie van datgene waar jullie als ziel vòòr de incarnatie voor gekozen hebben, en in hoeverre, jullie dit reeds gerealiseerd hebben, en dit in al die vele incarnaties na mekaar tot nu. In heel dit proces is het belangrijk om goed te beseffen dat op ziel niveau jullie één zijn. En vanuit dit eenheidsbegrip, die EENHEIDSZIEL, begrijpen jullie hoe belangrijk het is, en nog steeds verder en verder evolueert in zijn worden van samenwerking.

 

Het individu gaat door zijn eigen lering door de ervaring, doch in realisatie, in het NEERZETTEN, in de materiewereld is het van belang om dit te doen in samenwerking. Vele aspecten kunnen zelfs niet meer INDIVIDUEEL worden gerealiseerd omdat de trilling, de densiteit en de INTENSITEIT te hoog zijn geworden om dit als éénling te kunnen realiseren.

 

Daarom is het zo belangrijk dat wij dit verduidelijken, dat dit doordringt via onze hoge trilling bij elk van jullie tot in het kleinste cel geheugen, en in dit kleinste cel geheugen zelf is de herinnering aanwezig om dit gegeven, dit eenheidsbewustzijn te herkennen. Het is niets nieuws. Het is eonenlang gesluierd geweest, ontsluierd, verborgen, maar nu, en dit is zeer heugelijk. Nu is het zover dat jullie eindelijk terug toegang hebben tot dit bewustzijn. Daarom vragen wij jullie met aandrang, GA DOOR, ZET DOOR, HOU VOL. Vanuit datgene wat jullie ervaring met jullie heeft veroorzaakt, als resultaten van positieve of negatieve ervaringen, maar uiteindelijk de eindconclusie is telkens weer het nieuwe inzicht, en daar gaat het om!

 

Rond die inzichten bemerken jullie ook dat vele zielen, in de laatste periode hebben gekozen, voor de overgang, omdat natuurlijk de sluier, tussen de dimensies heel dun is, maar ook omdat zij op ziel niveau hebben gekozen nu waar dit stuk in deze incarnatie afgewerkt is volgens de eigen ziel keuze om nu de overgang te maken en zich voor te bereiden via nieuwe energieën, via hogere trillingen om terug te kunnen incarneren in deze nieuwe cyclus met totaal andere en nieuwe doelstellingen.

Natuurlijk is het zo, dat afscheid, afscheid nemen, nog een pijnlijke ervaring is. Maar juist om die pijn te kunnen transformeren meld ik u dit! Wees even blij als diegene die is overgegaan, want zij of hij heeft nu de volle potentie, de volle mogelijkheid om in de nieuwe vorm deel te gaan uitmaken van de NIEUWE WERELD!

En dit is, een GIGANTISCH, maar ook een GIGANTISCH mooie opdracht!

 

Wij vragen jullie dus met aandrang, om in de verbinding met jullie hart te blijven, zodanig dat vanuit jullie intuïtie, vanuit jullie gevoel, jullie steeds opnieuw begeleid worden, naar datgene wat op dat moment voor jullie de ultieme positieve keuze is, binnen de mogelijkheden.

 

Wij danken jullie. En deze dank is GIGANTISCH. Deze dankbaarheid overtreft jullie bevattingsvermogen. Maar wij danken jullie voor het prachtige werk dat jullie één voor één, zonder uitzondering reeds hebben gerealiseerd. Wij buigen, uit respect, en wensen jullie, alles, en AL het positieve, wat jullie kunnen dragen. En weet dat jullie STEEDS op ELK moment geholpen en gesteund worden met jullie prachtige werk!

IK BEN LORD METATRON

IK Groet

Namasté!

 

Terug naar chanellingen