beeld-Internationale-Vrouwendag.jpg

 De krachtige vrouw in jezelf! 

 

Vele vrouwen ervaren vaak een kloof tussen wat ze doen, wat ze tonen en wat ze aan werkelijke

mogelijkheden in zich hebben. Reden daarvoor is dat ze in een mannelijk systeem van logisch,

doelgericht, lineair denken leven, terwijl de vrouwelijke wijze van zich manifesteren eerder via de

intuïtie verloopt.

Om echt zichzelf en gelukkig te kunnen zijn is het nodig dat de vrouw zich toont in haar

authenticiteit, contact maakt met haar wezenskern die één is met de bron, de baarmoeder waaruit

alle leven ontstaat. Dan kan ze haar diepste wensen creëren .

Via het aanleren van vaardigheden, energetische oefeningen, visualisaties, spel, zang, dans, tekenen, kleuren, boetseren en spontaan opkomende ervaringen trachten we de oude overtuigingen – die vaak een barrière vormen tot

creatie, los te laten.

We leren luisteren naar ons lichaam en onze energiepatronen om ons zo te verbinden met ons Ware Zelf.

Door als vrouwen onze ervaringen te delen steunen we niet alleen elkaar maar neemt onze kracht ook exponentieel toe. Wanneer we echt geloven dat we in staat zijn ons zelf te realiseren komt dit ook reëel tot stand.

Trainers:

Wij, Hilde Rolus en Nadine Keldermans , bundelen onze krachten in deze serie workshops.

Wij hebben ervaren dat het proces van het leven zichzelf onthult, wanneer je het ruimte geeft, en als je mag ZIJN.

Met deze workshops willen we andere vrouwen stimuleren het leven te vieren, om de wijsheid in zichzelf te ontdekken en te ondersteunen; samen, met plezier, te ont-moeten en te stralen.

Wil jij ; prachtige dame die je al bent , in je volledig potentieel komen, en je hebt het engagement om 5 vrijdagavonden, één keer per maand hier aan te werken, ben je van harte welkom.

Data:

14 februari 2020

20 maart 2020 

24 april 2020

15 mei 2020

19 juni 2020

19.30u. tot 22.30u.

Bijdrage in de kosten €150 voor de reeks, te betalen op 14 februari aan de inkom.

Indien je in twee keer wenst te betalen gelieve contact op te nemen. 0486 31 53 70 ( Nadine )

Er wordt een korte pauze met drank en versnapering voorzien.

Gelieve hier in te schrijven