Setchaëm 21 december 2012

 

Mag ik vragen om je hart te openen, ga met je aandacht naar je hart, ga in die liefde staan in die balans en laat datgene  wat nu komt aan boodschap in jouw hart weerspiegelen, resoneren, voel wat het met jou doet.

 

Gegroet geliefden,

Ik ben Heer Setchaem, ik ben de afgevaardigde van de Galactische Federaties.

Mijn woord waar ik mee start is: DANK U.

Heel de lichtwereld, al uw gidsen, al uw begeleiders, alle energieën van uit de binnen aarde vanThelos, van uit de Lemuriche oorsprong, van uit de Atlantische oorsprong, van uit alle kosmische oorsprongsvelden, zeggen:  DANK U .

Door dat jullie in afstemming zijn met jullie ziele niveau kunnen jullie dit bevatten, aanvaarden, toe laten.

Doch ik verzeker U, jullie kunnen onmogelijk de draagwijdte inschatten, de reikwijdte inschatten wat het resultaat is van jullie gezamenlijke inzet.

Wij hebben slechts één woord, één uitspraak, DANK.

DANK voor je inzet, DANK voor die inzet in een fysieke lichaam met al zijn beperkingen in de traagheid van de materie in de dualiteits  vorm en toch hebben jullie dit gerealiseerd.

Wij konden dit niet, neen, wij allemaal hadden jullie nodig omdat jullie er voor kozen op ziels niveau om in een fysiek lichaam te incarneren om dit mee te helpen realiseren en het mogelijk te maken.

Dus nogmaals, DANK, en jullie kunnen onmogelijk beseffen wat de nieuwe tijd in zich draagt, af en toe hebben jullie al een glimp kunnen opvangen,een ervaring, een moment opname maar wij vragen jullie met aandrang, ga door, blijf in jullie hart, wat er ook gebeurt, ga in die verbinding, blijf in dit contact met wie je werkelijk bent, jouw ziel, jij als ziele wezen.

Wij zijn zo DANKBAAR, het is een feest waar van jullie de omvang niet kunnen bevatten,

een ompoling door alle tijden heen.

Eonen geleden zijn hier voor de zaden geplant door verschillende van jullie hier aanwezig en nu van uit de moeilijke moeizame samenwerking hebben jullie dit toch gerealiseerd.

DANK U,

Blijf dus in het vertrouwen,blijf in de overgave, blijf aanwezig in je hart.

Wij DANKEN jullie om dit spel te spelen zodanig dat niet alleen planeet aarde en alles wat ermee samengaat in deze vernieuwde vorm, dit gouden tijdperk evolueert, maar besef of aanvaart dat dit gegeven een impact heeft een onnoemelijke impact heeft voor de hele schepping.

De hulp de ondersteuning is immense, de dankbaarheid is immense.

Wij buigen voor jullie uit groot respect, uit enorme dankbaarheid.

Wees gezegend om wie jij bent. DANK U WEL.

Ik ben Heer Setchaem.

NAMASTE.

 

Terug naar channelingen