Sir Thomas

Gegroet geliefden, Ik ben Sir Thomas één van de negen van de Council of Nine.

Ik richt mij tot jullie met een diep verzoek. Wij in onze hoedanigheid van begeleiders, stuurders van heel het menselijke aspect, heel het aarde aspect van de planeet  en alle kosmische aspecten, wat voor jullie met alle respect  niet te bevatten is, maar wat ik toch dien te vermelden.

Wij willen jullie graag een verruimend inzicht aanreiken.

Wat wij reeds zo lang bemerken  in elk menselijk  individu is de innerlijke eenzaamheid, natuurlijk niet continu aanwezig  maar toch voorhanden zijnde. U weet dit of u weet dit niet maar de innerlijke eenzaamheid in de mensheid is de grootste vorm van pijn  op planeet aarde. Om hierin verzachting te brengen, vragen wij u met aandrang om u meer bewust te richten in u gedachten u te focussen op  momenten wanneer u het moeilijk heeft op al datgene wat u wel heeft en hoe arm u in u eigen normen mag denken te zijn,  u bent  schatrijk. Deze prachtige planeet  met zijn fauna  en flora  deze prachtige gemeenschap van mensen met al hun gaven  al hun  kwaliteiten met hun kunst, hun vaardigheden hebben rondom u datgene gecreëerd  wat u  opmerkt wat u ziet wat u waarneemt via alle vormen via het gehoor , via het gezicht, via het gevoel. Wanneer u meer stilstaat  bij deze rijkdom en rond dit bewustzijn van die rijkdom,  in dankbaarheid te gaan, gaat een nieuwe  wereld voor u open.  Een nieuwe vorm van bewustzijn  los van al die overtuigingen die u in beperking, in belemmering, in pijn in triestheid, in eenzaamheid laten afzakken. Wij vragen dit met aandrang en hebben natuurlijk  de oneindige respectvolle eer  naar jullie toe  van u vrije keuze doch wij vragen dit omdat voor elk van jullie  als ziel die jullie zijn,  dit volledig strikt en strookt en samengaat  met wie u werkelijk bent als ziel.

Wij danken u om deze informatie in u zelf te aanvaarden. Wij zegenen jullie met alle energieën die jullie hierin begeleiden, heel de kosmos heel de planeet en elke cel is in transformatie. Begrijp dus goed vanuit dit inzicht dat datgene wat in u gedachtegang een  probleem, een onbalans of een moeilijkheid zou zien enkel u eigen constructie is.  Wij rijken dit aan  uit liefde omdat elk individu elk van jullie dit waard is. Wij danken jullie en feliciteren jullie  met het pad  dat jullie tot  nu toe gelopen hebben. Elke positieve vorm  elke positieve groei hoe klein ook  maakt ook ons blij. want besef dat wij , dat jullie , dat alles  één is in liefde in mededogen in volle respect.

Ik ben  Sir Thomas 

 

 

Terug naar Channelingen