images.jpeg

Naar aanleiding van de onrust heeft Judith van haar Gidsen vernomen dat zij terug naar Amerika dient te gaan.

Dinsdag 17 maart vertrek zij terug en als dusdanig gaat de meditatie niet door.

Judith zal in de herfst terugkomen en jullie zullen via de nieuwsbrief hiervan op de hoogte gehouden worden.

Speciale Meditatie enkel voor vrouwen samen met Judith.

 

We gather together in a circle of light to honor the power of the Divine Feminine awakening in our consciousness for a meditation that empowers us as women and women in the world.  Long ago women gathered in sacred circles to celebrate the power of woman.  Now our time is at hand.  The Peace Grail was initiated in Glastonbury UK on May 25th and at the gathering in the GWWC.  It is a powerful force flowing from the Feminine God Source to empower Women Who Wage Peace and Feminine liberation and leadership in the world to make change.   We are living Grails. We will open our hearts to receive the light of the Living Grail and pour it forth into the world. 

We komen samen in een cirkel van licht om de kracht van het Goddelijke Vrouwelijke ontwaken in ons bewustzijn te eren voor een meditatie die ons als vrouwen en vrouwen in de wereld machtigt. Lang geleden verzamelden vrouwen zich in heilige kringen om de kracht van de vrouw te vieren. Nu is onze tijd nabij. De Peace Grail werd op 25 mei en tijdens de bijeenkomst in de GWWC in Glastonbury UK gestart. Het is een krachtige kracht die uit de bron van de vrouwelijke God stroomt om vrouwen die vrede en vrouwelijke bevrijding en leiderschap in de wereld voeren, in staat te stellen verandering te brengen. Wij zijn levende grails. We zullen ons hart openen om het licht van de Levende Graal te ontvangen en het in de wereld uit te storten. 

Woensdag 8 april

Van 19.30u tot 21.30u!!!

Bijdrage in de kosten 20€  ( 5€ korting bij minstens twee meditatie samen met Judith )