The Old Man through Walter 22 december 2014

 

 

 

Gegroet,

 

 

I am The Old Man, en sinds mensenheugenis is het mijn taak zoals mijn drie andere broeders op aarde, om de ESSENTIE van de aanwezigheid van elk wezen te verduidelijken.

 

Het ZIJN wie jij BENT is in deze nieuwe cyclus der cyclussen ZO belangrijk, omdat jijzelf als ZIEL hiervoor gekozen hebt om mee te werken, om samen mee te werken aan de vervulling van datgene wat behoort tot het Kosmisch Plan met deze prachtige planeet AARDE.

 

Jouw zielenkeuze draagt in zich de volledige ERVARING, de ervaring van ALLE mogelijkheden, die mogelijk zijn als ZIELEEENHEID in een fysieke materiestructuur om dit te doorleven, te doorgronden, te ervaren en manifest neer te zetten in een bewustwordingsproces.

 

Daarom is het zo belangrijk, dat deze informatie steeds opnieuw in herhaling wordt gebracht, zodanig dat elk aspect in je DNA en in ELKE cel in welke herinnering dan ook in zich draagt, wakker te maken, te reactiveren zodat de overgave, de aanvaarding in elk van jullie terug manifest wordt gemaakt. De aanvaarding van wat JEZELF hebt gekozen, in een ver verleden, om hier op aarde mee te helpen realiseren.

 

Een totale leerproces, van de ervaring, en door de ervaring, van alle mogelijkheden. En dit is wat jullie allemaal als oude zielen, één voor één reeds zo goed hebben gerealiseerd. En wij kunnen jullie enkel bedanken en feliciteren en aanmoedigen op jullie prachtige pad. Jullie pad van optimale bewustwording, van alle vorm van creativiteit die jullie in jullie dragen om hiervan bewust te worden en deze AKTIEF in realisatie te gaan neerzetten in alles, maar dan ook in alles wat jullie doen, wat jullie denken, wat jullie voelen, wat jullie ervaren honderd procent.

 

En datgene wat nog niet duidelijk is wordt duidelijk. Maar, ik dien jullie ook te verduidelijken dat in het huidige proces, in de huidige fase, wij heel goed begrijpen hoe MOEILIJK het voor jullie kan zijn om bij jezelf te blijven, en de reden voor, is dat jullie regelmatig bij regelmaat het contact met jullie zelf verliezen!

 

Het contact met jullie zelf als ziel. Het contact verliezen met jullie gevoel, met jullie intuïtie. En het enige wat dan nog beschikbaar is, om jullie hiervan BEWUST te helpen te worden, is jullie in verbinding te brengen met de lagere energieën van de derde dimensie. Er is geen andere weg. Ga dus in de aanvaarding van deze verduidelijking, en zie het niet als een straf of een negatief gebeuren, maar wees dankbaar dat jullie leerproces op deze manier, via deze manier, via deze weg mogelijk wordt gemaakt. En wel in het optimale tempo dat jullie aankunnen, daarom zet dus DOOR. Heb je het moeilijk, maak terug contact met jullie gevoel, met jullie hart, zodanig dat je TERUG telkens opnieuw in verbinding komt met wie je werkelijk bent, je gave, je ziel, je zielenwezenheid.

 

Wij vragen dan ook met AANDRANG: maak hier werk van!

 

 

Het zit in de chaos, In de totaliteit van confrontatie, in de wereld waar deze chaos voor staat, dat zoveel mensen zich verliezen in patronen, terecht komen waar zij eigenlijk niet meer zien zitten. En nogmaals dit is niet nodig. Besef dat jullie de keuze hebben, steeds opnieuw, en opnieuw om via het contact met jullie hart, met de warmte, met het voelen van het LEVEN in dat hart, dat jullie op die manier steeds opnieuw de keuze hebben om op die manier ook daadwerkelijk bij jullie gevoel terug te keren.

 

Wij vragen dit nogmaals met aandrang, zodanig dat de tussentijd, tussen de moeilijke stukken, de moeilijke confrontaties steeds kleiner worden. Dat de periodes van goed voelen, van gelukkig zijn, van balans ervaren steeds langer worden.

 

En dit alles vanuit uw grote motivatie dat jullie als oude zielen behoren tot de voorlopers, de voorbereiders van dat veld waarin zovelen anderen, die in latere incarnaties na jullie naar de planeet zijn gekomen, dat jullie hen kunnen opvangen. Dat jullie voor hen een bedding hebben kunnen vormen vanuit jullie reeds geleerde, gemanifesteerde inzichten.

 

En nogmaals de aanpassingen van de beperkingen in het fysieke materie lichaam zijn volop bezig, en besef dat daadwerkelijk de indaling van de Christusenergie naar planeet aarde zich manifesteert in jullie tellingsjaar 2038.

Dit is een volgende gigantische baken in heel dit proces. Maar, besef tegelijkertijd dat het niet de bedoeling is dat je je daar op blindstaart, maar in tegendeel het een motivatie is in jezelf voor jezelf en voor de keuze die jij gemaakt hebt als ziel, om elke dag, elk moment opnieuw bewuster om te gaan met al datgene wat je nog bijdraagt als ballast.

 

Wij en dan spreek ik in naam van alle begeleiders hier aanwezig, van alle jullie begidsingen: Wij zijn jullie heel dankbaar, en wij buigen uit respect voor jullie NU, en aanvaard a.u.b. ons respect, want jullie zijn het meer dan waard. Laat jezelf dus niet meer onderuitgehaald worden door jullie ego, door jullie mentale denkstructuur, maar tracht steeds opnieuw zo dicht mogelijk bij jullie zielenverbinding te blijven.

 

En wij kunnen jullie nu reeds melden, dat het jullie allemaal één voor één zonder uitzondering perfect gaat lukken.

 

Ik dank jullie.

Ik groet jullie.

Wij houden van jullie!

 

Tot binnenkort!

 

I AM THE OLD MAN

Terug naar channelingen