Jozef Vervoort

Astrid Vervoort

Didier Punie

 

Lezing over de behandeling van leer-, ontwikkeling- en gedragsstoornissen zowel voor kinderen als volwassenen.

Door Astid Vervoort. 

  "Weet je waarom je twee oren hebt?"

 

Naar aanleiding van de prachtige resultaten en vraag van velen om nogmaals een lezing te geven over deze mooie therapie zal op vrijdag 10 april om 19.30u deze doorgaan in ons centrum

Door middel van een psychologische luistertest kunnen zij bepaalde stoornissen in de hersenen lokaliseren. Deze test komt op een curve en deze wordt dan afgelezen door een therapeut, en zo wordt er besproken wat hieraan gedaan kan worden.

Testen en Therapie worden hier in het centrum aangeboden.

Indien jullie wensen kan je een test laten afnemen op dinsdag 21 en woensdag 22 april

van 9.30u tot 16.00u Luistertest + bespreking

Ik reserveer hier een test.

Bij reservatie krijg je een uur toegewezen wanneer je aanwezig dient te zijn.

Luistertest neemt ongeveer 10 min in beslag de bespreking ongeveer 30min.

Te betalen ter plaatse 55€ voor eerste test

Vanaf de tweede test 30€

 

Indien jullie de therapie willen volgen: deze gaat door van dinsdag 28 april t.e.m zondag 3 mei.

Willen jullie meer info hierover ( hoe het in zijn werk gaat) gelieve een mailtje te sturen naar greatwhitewhalecenter@gmail.com

 

- Toepassingsgebieden van de luistertherapie  bij kinderen met ontwikkelingsachterstand

•   - taalkundig, motorisch, psychisch

•   - ook bij te vroeg geboren kinderen

 

- School- en leermoeilijkheden

•   - lees- en spellingsproblemen

•   - leeszwakte

•   - dyscalculie

•   - concentratieproblemen, gemakkelijk afgeleid

•   - problemen met taal en spraak

 

- Opvallende gedragspatronen

•   - emotionele teruggetrokkenheid, angsten

•   - gebrek aan zelfbewustzijn

•   - rusteloosheid, hyperactiviteit (ADHD)

•   - aandachtsdeficiëntiesyndroom (ADD)

•   - agressiviteit

•   - lage frustratietolerantie

•   - motivatiegebrek

 

- Vestibulaire aandoeningen

•   - evenwicht

•   - coördinatie

•   - lichaamsbeeld

•   - grove en fijne motoriek

•   - lichaamshouding

 

- Integratiemoeilijkheden

•   - na adoptie, scheiding, enz.

 

- Autisme

•   - autistische trekken

 

- Organisch-genetische handicaps

•   - in het bijzonder het syndroom van Down

•   - hersenletsels

 

- Integratie van vreemde talen bij volwassenen

  - Problemen met auditieve waarneming en communicatieproblemen

  - Psychosomatische problemen

•   - slaapstoornissen, verstijven van de ruggengraat, enz.

   

  - Evenwichtsstoornissen

•   - vb. ziekte van morbus, ménière

 

- Dynamiseren bij uitputtingsverschijnselen/burn-outsyndroom revalidatie

•   - na plots (tijdelijk) gehoorverlies

•   - tinnitus

•   - beroerte

 

- Zwak geheugen

  - Gevoeligheid voor lawaai

  - Concentratie- en aandachtsproblemen

  - Vitaliseren op oudere leeftijd

 

- Stem- en zangverbetering

•   - vb. intonatie, expressie

  - Optimaliseren en stabiliseren van het restgehoor

Vrijdag 10 april van 19.30u tot 22.00u

Deuren open om 19.00u

Bijdrage in de kosten: 15 euro consumptie inbegrepen.

Betalen aan inkom.

Gelieve hier in te schrijven

 

Je kan ook een kijkje nemen op de website voor meer informatie:

http://www.atlantis-vzw.com

en

http://www.mozart-brain-lab.com

 

Startpagina - Nadine - Walter - Lu Jong - Verhuur Zalen - Evenementen GWWC - Kalender - Contact - Privacy voorwaarden

 

Great White Whale Center -  Feitelijke vereniging

  • Facebook - grijze cirkel