top of page

Ik ben een ziel:

 

Elk van deze 12 oplopende stappen naar de climax van dit verschuivingspunt is onderdeel van een geleidelijke herontwakening en een herinneringsproces om in ons allen het sterk gevoelde waarnemingsvermogen te herenigen van onze Eenheid met Alles Dat Is, en het ons daarmee mogelijk te maken om op het Gouden Pad van Licht te lopen dat ons direct zal leiden naar een bewuste hereniging met de Bron van ons bestaan.


Het centrale sjabloon van dit hele proces is het steeds diepere en ambitieuzere begrip van het feit dat onze ware aard die is van een ziel die een fysieke ervaring beleeft en de lessen leert van een nieuw leven. Om deze herkenning van Wie Wij Zijn en diepe integratie binnen de bijzondere gietvorm van ons gevoel van Zelf van dit simpele feit te verlichten, werd op 21 december 2009 aangekondigd dat twaalf Sleutels gedeeld zouden worden in de loop van de volgende 12 Zonnewenden en Equinox Meditaties om de herinnering aan te roeren van Wie Wij Zijn. De twaalfde Sleutel hierna aangeboden. De laatste Herinnerings Sleutel zal je gegeven worden voorafgaand aan het hoogtepunt van dit hele proces, de Solstice meditatie van 21 december 2012.


Om dit indelingsproces van ons zelfbewustzijn te initiëren en behouden, wordt gesuggereerd dat je als eerste een staat van diep synchronisme bereikt met het zielenaspect in jezelf, dit kun je doen met elke gewenste methode en voor elke gewenste tijdsperiode, kijk wat bij jou het beste past. Om de sleutel te bereiken die je Moment van Herinnering prikkelt op hetzelfde moment als elke andere ziel die deelneemt aan deze wereldwijd gesynchroniseerde meditatie, moet je er alsjeblieft voor zorgen voor dat je die staat bereikt hebt op het precies hetzelfde moment als alle andere deelnemende zielen wereldwijd.


Het is aanbevolen dat u tijdens uw voorbereidende meditatie, voorafgaand aan het bereiken van het hoogtepunt, langzaam door de tot dusver elf Herinnerings Sleutels gaat, dus nogmaals...


Ik Ben Liefde... Ik Ben Licht... Ik Ben Vrede... Ik Ben Harmonie... Ik Ben Compassie... Ik Ben Vergeving... Ik Ben Vriendelijkheid... Ik Ben Genade... Ik Ben Heling... Ik Ben Vreugde... Ik Ben Gelukzaligheid... 

 

laat je hele wezen doordringen met het hele spectrum van gedachte-vormen en gevoelens welke elk van deze heilige Sleutels oproept in je.


Dan, te beginnen bij het moment dat de Aarde op het hoogtepunt is van deze Zonnewende cyclus, op zaterdag 22 september 2012 om 14:49 (UT), (16:49 in Amsterdam en Centraal-Europa) je uit te drukken vanuit het hart van je ziel met de volgende twaalfde Herinnerings Sleutel...


 

 

Ik Ben Perfectie

 


... en herhaal het, in stilte en/of hardop, zo vaak als nodig om je hele wezen te vervullen met het gevoel van volledige begrip en erkenning van deze ondoorgrondelijke Realiteit.


Om je begrip van sommige aspecten in wat Perfectie werkelijk is te verdiepen, wordt de volgende affirmatie aangeleverd om de verschijning in jezelf die met geen woorden te beschrijven is kan prikkelen...


Er is niets dat iemand me kan doen of zeggen dat het feit kan veranderen dat de diepste essentie van Wie Ik Ben Absolute Perfectie is. Ik ben perfect geboren en ik zal nog altijd perfect sterven, eenvoudig weg omdat ik in essentie uit hetzelfde hout gesneden ben als de Kosmische Schepper die door mij leeft en door al dat is. Er is nooit een erfzonde geweest, dat is slechts een schepping van hen die vergeten zijn Wie ze zijn. De Omniversele Kracht die door het miscrokosmische fragment van Het Al dat ik ben schijnt, is zo oneindig volgmaakt en ik eer dit onweerlegbare feit door mij dit gevoel van oneindige Perfectie eigen te maken, voor altijd bewust dat, als zodanig, ik geen inspanning hoef te plegen en geen verlossingen te doen anders dan eenvoudig te aanvaarden Wie Ik Ben en mij zo te gedragen en te zijn. Als ik in die toestand van perfecte afstemming met, en erkenning van Wie Ik Ben ben, komt alles door mij, al mijn gevoelens, gedachten, woorden (gesproken of geschreven) en daden kunnen niet anders zijn dan een perfecte weergave van die Omniversele Werkelijkheid die Ik Ben. Om mijzelf te kleineren door dit feit te ontkennen is de feitelijk Oorspronkelijk Misleidende Keuze die geleid heeft tot zoveel spiritueel geheugenverlies en zo veel ontmoedigende illusies. En toch, zelfs die keuze was deel van de Perfectie die Ik Ben, een mysterie dat vervaagt op het moment dat ik terugkeer naar Zijn Wie Ik Ben.

 

Notitie: Als je het moeilijk vindt om de juiste weg te vinden in bovengenoemde meditatie, kunnen deze aanvullende woorden je wellicht helpen:


Zoals je zeker zult weten als je hebt geprobeerd om een diepe meditatiestaat te bereiken na het lezen van themamateriaal zoals hierboven, is de enige manier om echt zo een diep vibrerend gevoel te bereiken van de Eenheid op zielenniveau, zeker niet te proberen om te streven naar het herinneren van alles wat je hiervoor hebt gelezen. Je moet simpelweg het algemene idee van de tekst in je achterhoofd houden, dat is alles wat je nodig hebt. Indien u wenst echter gebruik maken van de exacte formulering van de verklaring hierboven gesuggereerd, wilt u misschien hebben geschreven of geprint op een stuk papier en uit te lezen als je klaar bent om dit te doen tijdens je meditatie.

 

Uiteindelijk, wanneer je klaar bent om naar je normale dagelijkse bestaan terug te keren, kun je deze bevestiging afsluiten door het volgende te lezen, hardop of binnen de heilige bescherming van je ziel...

 

Ik ben een ziel
een goddelijke vonk van het Oneindige
dat leven heeft gegeven aan dit universum.

Ik herinner me Wie Ik Ben
en dien het Grotere Doel van het Leven
als Een met Alles Dat Is.

Ik kwam hier met vele andere zielen
om te assisteren bij de verspreiding van Licht
op de levende planeet Aarde.

Ik accepteer dat Liefde
het begeleidende baken is in mijn leven
en Haar schittering te laten schijnen op elk moment.

Ik ben een ziel
en het enige doel van mijn bestaan
is Alles te zijn Dat Ik Ben.

Zo zij het.

 

 

Terug naar meditaties

bottom of page